เจ้าของสถิติ Wrapรถเร็วที่สุดในประเทศไทย


faceface

champtt2 champt3

 

เจ้าของสถิติการ Wrapรถ เร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2013
Supercar 2 คัน Wrap เปลี่ยนสีทั้งคัน ติดฟิล์มใสกันหินกระแทกกระจกหน้า 1 วันเสร็จ

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2

เจ้าของสถิติการ Wrapรถ เร็วที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2012
Supercar 2 คัน Wrap เปลี่ยนสีทั้งคัน 1 วันเสร็จ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

รถโปรโมทแบรนด์ NIKE LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ออกแบบอย่างมืออาชีพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
Lamborghini Gallardo LP560-4 (2008) 19
faceface