การรับประกัน การเตรียมรถก่อนนำรถมารับการบริการ กฏระเบียบบริษัท


2

รายละเอียดการติดตั้ง การเซอร์วิสหลังการติดตั้ง การดูแลรักษา การรับประกัน

1) การWrapจำเป็นต้องใช้น้ำพรม ฉีดให้ทั่วขณะรีดติดเพื่อเพิ่มความลื่นการการรีด ทำให้งานออกมาสวย เกิดผลลัพธ์การติดตั้งที่ดีที่สุด

วันติดตั้งน้ำจะมีอยู่ใต้ฟิล์มเยอะมาก 100%

2)ขั้นตอนการจอดผึ่งให้น้ำแห้ง เมื่อน้ำเริ่มแห้งหายไป ฟิล์มจะสามารถดูดสูญญากาศเข้าติดกับตัวรถได้ ซึ่งขณะที่น้ำยังเปียกเยอะไม่ควรขับรถ จะแนะนำให้รถจอดไว้นิ่งๆประมาณ3วันหลังการติดตั้ง เพื่อพับขอบ เก็บรายละเอียด เช้า กลางวัน เย็น โดยการแห้งเร็วช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ อุณหภูมิ และรูปทรงรถความโค้งมน ฟิล์มจะค่อยๆแห้ง เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆจนแห้งดีครับ

  • จอดแห้งวันแรก น้ำจะค่อยระเหยเหลือ 50-80% จากนั้นจะตรวจสอบย้ำขอบ เก็บรายละเอียด เช้า กลางวัน เย็น
  • จอดแห้งวันที่สอง น้ำจะค่อยระเหยเหลือ 30-60% จากนั้นจะตรวจสอบย้ำขอบ เก็บรายละเอียด เช้า กลางวัน เย็น
  • จอดแห้งวันที่สาม น้ำจะระเหยไปเยอะ เหลือ 10-40% จากนั้นจะตรวจสอบ ย้ำขอบ เก็บรายละเอียด เช้า กลางวัน เย็น

3) วันที่สี่ กำหนดรับกลับได้

น้ำจะเหลือเพียง 5-10% สามารถเห็นคราบน้ำบ้างใต้ผิวฟิล์ม ให้ปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวจะแห้งหายไปเอง รบกวนหลีกเลี่ยงการกดถูต่างๆบริเวณที่มีคราบน้ำ น้ำจะแห้งหายไปเองตามธรรมชาติ

คุณโทนี่จะทำการตรวจสอบรถอย่างละเอียดครั้งสุดท้ายก่อนรับรถ ล้างทำความสะอาด

ลูกค้ารับรถกลับได้ สามารถขับรถได้ปกติ

เมื่อรับรถไปแล้วสามารถล้างรถได้ ช่วงแรกๆที่น้ำยังเปียกอยู่บ้างควรแจ้งพนักงานล้างรถให้ระวังพิเศษ หลีกเลี่ยงการแกะ หรือเช็ดถูตามขอบมุมรุนแรงหลังจากนี้

การรับประกัน และ การดูแลหลังการติดตั้ง After Sales Service

หลังจากรับรถไปแล้วประมาณ 2สัปดาห์ น้ำจะแห้งสนิท 100% ครับ เมื่อน้ำหายไป จะเริ่มเกิดช่องว่างระหว่างตัวรถและฟิล์ม ฟิล์มอาจคลายหดตัวเล็กน้อยตามมุมขอบบ้างบางส่วนประมาณ 3%-5% เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของการยืดหดตัวของฟิล์มช่วงแรกที่น้ำเพิ่งแห้ง แนะนำให้ท่านเจ้าของรถโทรเข้ามานัดเพื่อตรวจสอบ เก็บรายละเอียดครั้งสุดท้าย ย้ำขอบย้ำมุม ใช้เวลาประมาณ 20-30นาที รอรับกลับได้เลยครับ

เมื่อได้ตรวจย้ำฟิล์มจนแนบสนิทดี 100% ทั้งคัน จบงานติดตั้งครับ

*การติดตั้งและการรับประกันจะสมบูรณ์ต่อเมื่อรถได้นำมาตรวจเช๊คแล้วเท่านั้น

หลังจากตรวจสอบรถเรียบร้อยสามารถล้างรถได้ตามปกติ โดยสามารถยืดอายุการใช้งานโดยการใช้ที่ล้างรถที่ได้มาตรฐานและแจ้งให้พนักงานล้างรถเช็ดถูระวังตามขอบมุมเป็นพิเศษ เมื่อพนักงานล้างรถทราบครั้งแรกแล้วถึงการดูแล ครั้งต่อๆไปก็สามารถดูแลล้างรถได้อย่างดี และ เมื่อฟิล์มยึดเกาะแนบสนิทดีประมาณ 1 เดือน ฟิล์มจะยึดเกาะแน่นดี การล้างรถทั่วไปสามารถทำได้โดยไม่ต้องระวังมากนัก แต่เป็นการดีหากลูกค้าดูแลอย่างทั่วถึงตลอดการใช้งาน

 

หลังจากนั้นทุกๆ1ปี แนะนำให้นำรถมาตรวจสอบความเรียบร้อย 20 นาทีเพื่อความสมบูรณ์สูงสุด

5)รับประกันการติดตั้ง 5 ปี ในการใช้งานหลีกเลี่ยงแสงแดด และสามารถใช้งานภายใต้แสงแดดในสภาพอากาศร้อนแบบประเทศไทย กรณีจอดรถในร่มทั้งคันและตากแดดน้อยสามารถใช้งานได้ประมาณ 3-5 ปี หรือใช้งานประมาณ 80,000-100,000กม อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อครบกำหนดก่อน 

หรือหากใช้งานเยอะตากแดดเยอะจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 3-4ปีหรือ 70,000กม หรือตามการใช้งานและจอดรถ ควรนำรถมาตรวจสอบครับ 

ไม่ควรจอดรถตากแดดทิ้งยาวระยะเวลานาน หรือกรณีจอดรถในร่มควรมั่นใจว่าช่วงบ่ายเย็นจะไม่มีแสงแดดส่องเฉียงเข้ามาในโรงจอดรถเพราะแสงแดดที่ส่องร้อนมากๆถ้าส่องทุกวันติดต่อกันนานจะทำให้อายุการใช้งานของฟิล์มสั้นลงและแม้แต่อุปกรณ์ตัวรถหากโดนแดดนานๆจะเสื่อมสภาพได้ง่าย

ไม่ควรใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นบนฟิล์มเพราะจำทำให้ฟิล์มเป็นรอยเสียหายได้ ควรรอรถเลอะและล้างไปเลยจะดีที่สุด

ไม่ควรใช้ผ้าคลุมรถ เพราะจะทำให้ขูดกับฟิล์มและตัวรถเสียหายเป็นรอยได้ โดยเฉพาะไม่ควรใช้ผ้าคลุมรถทั้งคันที่จอดกลางแจ้งกลางแสงแดดส่องร้อนมากๆนานๆเพราะผ้าคลุมรถจะทำให้รถที่คลุมเกิดอุณหภูมิความร้อนสูงมากเป็นการอบร้อนซึ่งจะทำให้ฟิล์มWrapเสียหาย และไอร้อนที่อบอมไว้ไปทำลายวัสดุพลาสติก เลนส์พลาสติกไฟหน้าหลัง คิ้วขอบยาง จะแตกร้าว

ไม่แนะนำใช้ผ้าคลุมรถ เพราะฝุ่นที่อยู่ระหว่างตัวรถและผ้าคลุมจะทำให้รถเป็นรอยได้ และหากรถจอดในจุดที่แสงแดดส่องตลอดจะทำให้อมความร้อนใต้ผ้าคลุมรถ ทำให้รถอบร้อนเกินไปทำให้อุปกรณ์รถและฟิล์มร้อนเกินไปเกิดผลเสียได้

ควรเปลี่ยนฟิล์มตามอายุฟิล์มที่สึกหรอจากการใช้งาน ตามรุ่นฟิล์มแต่ละชนิดอาจแตกต่างกันไป

การรับประกันการติดตั้งไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุ การเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เสื่อมสภาพปกติจากการถูกแสงแดดร้อน การเสื่อมสภาพของตัวรถที่ได้ใช้งานมานานหรืออายุมากหลายปี การเสื่อมสภาพของวัสดุยาง พลาสติกหรือโลหะที่แตกหัก เสื่อมสภาพเพราะรถอายุมาก หรือเสื่อมสภาพจากความจำเป็นในการติดตั้งสุดวิสัย

รถที่มารับการบริการหากไม่ใช่รถใหม่ ผ่านการใช้งานมาระยะนึงแล้ว วัสดุชิ้นส่วนตัวรถที่ทำจากพลาสติก ยาง คิ้วพลาสติก สีรถที่เสื่อมสภาพจากการตากแดด อาจกรอบ แตกร้าวจากการติดตั้งหากมีความจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ได้แม่ถอดประกอบอย่างระมัดระวัง จึงเรียนให้ทราบถึงการอยู่นอกเหนือการรับประกัน

การติดตั้งแรพเป็นการยืดฟิล์มและรีดกดแนบตังถังรถอาจมีรอยยืดจากการติดตั้ง รอยต่อเชื่อมต่างๆตามจุดที่จำเป็นตามรูปทรงรถและปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นธรรมชาติของการติดตั้งเพราะฟิล์มแรพจะไม่เหนียวมากนักอาจยืดขยายได้ในระยะจำกัด รถหากมีรูปทรงหักเหลี่ยมเยอะจะไม่สามารถยืดได้ ทำให้บางจุดจึงตัองมีการต่อผสานฟิล์มตามทรงรถและขึ้นอยู่กับพื้นสีรถเดิม

ลูกค้าที่นำรถรับการบริการคือลูกค้าที่เข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้ทุกประการ

©Copyright บทความลิขสิทธิ์ Tony Wrap Supercar Society

———-

thumbnail_IMG_3171

การเตรียมรถก่อนนำมาส่งเพื่อรับการบริการ

ลูกค้าที่นำรถรับการบริการคือลูกค้าที่เข้าใจถึงสิ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้ทุกประการ

รายละเอียดการเตรียมพร้อมส่งรถและอื่นๆ

1) PERSONAL SPACE STRICTLY SINCE 2009

โทนี่แรพให้ความสำคัญเรื่อง “PERSONAL SPACE มาตั้งแต่อดีตมาแล้ว โดยนัดลูกค้า 1 เคส ต่อ 1 ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อความส่วนตัวและปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกค้า

มาตรฐานการรับรองลูกค้าระดับโชว์รูม Supercar โดยคุณโทนี่ ผู้ทำงานในวงการ Supercar มีชื่อเสียงดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในวงการมา 13 ปี

เน้นความเป็นส่วนตัวของลูกคัาขณะติดต่อที่บริษัท โดยลูกค้าทุกท่านที่เป็นลูกค้าเก่าแก่ประจำหรือเคยมาบริษัทจะทราบดีว่า คุณโทนี่ จะนัดลูกค้าทุกท่านพบแบบส่วนตัวโดยที่จะไม่มีลูกค้าท่านอื่นๆนัดเวลาเดียวกันเลย ยกเว้นบางกรณีเช่นการนัดกระทันหัน หรือ แวะมาติดต่อเร่งด่วนชั่วคราวระยะสั้นไม่กี่นาที

ทุกท่านจึงได้รับการบริการที่เป็นส่วนตัว ปลอดภัย และได้มาตรฐานแบบเดียวกับมาตรฐานการรับรองลูกค้าระดับโชว์รูม Supercar โดยคุณโทนี่ ผู้ทำงานในวงการ Supercar มีชื่อเสียงดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในวงการมา 13 ปี

โปรดรักษาเวลานัดหมาย ซึ่งสำคัญต่อการทำงานของรถท่านลูกค้า ตลอดจนคุณโทนี่ และค่าแรงชั่วโมงการทำงานทีมงานมืออาชีพ

เนื่องจากมีการนัดหมายลูกค้าหลายท่านต่อวัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการรับรองลูกค้าและให้ข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดที่สุด รบกวนรักษาเวลานัดหมาย 

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายหรืออาจติดธุระด่วนอาจมาไม่ตรงเวลานัด รบกวนแจ้งคุณโทนี่ทันที เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุคิวลูกค้าตรงกันอาจทำให้ไม่สะดวกแก่ลูกค้าทุกท่านในการรับข้อมูลและอาจทำให้ลูกค้าที่นัดหมายคิวเวลาถัดไปเสียเวลาได้

หากมีการยกเลิกนัดกะทันหันโดยทำให้เกิดความเสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ให้บริการและกระทบต่อการทำงานประจำวันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มตามจริง

พื้นที่บริษัทเป็นสถานที่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยของรถลูกค้าทุกคันที่จอดในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด 

จำกัดจำนวนผู้รับบริการต่อรถ 1 คัน อนุญาตให้ติดต่อเข้าถึงบริษัทได้เฉพาะลูกค้าเจ้าของรถและบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรถ เช่น บริวาร ลูกจ้างเลขาหรือพนักงานขับรถส่วนตัว เซลล์แมนพนักงานขายที่ต้องการติดต่อเรื่องอื่นๆ ท่านเจ้าของรถโปรดโทรสอบถามและนัดหมายก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นระบบความปลอดภัยอันเข้มงวดอาจไม่ให้เข้าพื้นที่โดยพละการ กรณีบริวารหรือลูกจ้างของเจ้าของรถมาติดต่อส่ง-รับรถแทนเจ้าของรถและเกิดการกระทำใดๆที่เป็นการเพิ่มงานบริการมากขึ้นเกินสมควรอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามระยะเวลา

กรณีที่จำเป็นต้องมีบุคคลอื่นมาประสานงานและใช้เวลามากขึ้นในการบริการ โปรดสอบถามถึงค่าบริการที่อาจมีเพิ่ม คิดตามจริงตามความเหมาะสม

2) โปรดนำทรัพย์สินมีค่าออกจากรถก่อนนำมารับการบริการและการบริการนี้ไม่ใช่การรับฝากรถโปรดมารับตามกำหนด บริษัทไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของรถจากภัยธรรมชาติ และความเสียหายของตัวรถจากความชำรุดเสื่อมสภาพของตัวรถเดิมหรือการบกพร่องจากการผลิต โปรดตรวจสอบความพร้อมของสภาพสีรถด้วยตัวท่านเอง และโปรดตรวจความเรียบร้อยเมื่อรับรถ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามคุณโทนี่โดยตรง

3)เตรียมพร้อมรถก่อนนำรถมาส่งจอดยาวหลายวันดังนี้

ควรเติมน้ำมันมาในระดับพอที่ให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อวอร์มแบตเตอรี่ได้กรณีรถไฟแบตเตอรี่อ่อน

ตรวจเช๊คสภาพอายุแบตเตอรี่ว่าสามารถใช้งานได้ กรณีรถไม่ได้ขับทุกวันโปรดวอร์มเครื่องยนต์ประมาณ 30 นาทีก่อนนำมาเพื่อเป็นการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ให้เต็ม

กรณีที่จอดรถยาวนานหลายวัน แบตเตอรี่ประจุไฟลดลง มีน้อย จนแบตเตอรี่หมดจนไม่สามารถสตาร์ทได้ หากสามารถพ่วงแบตเตอรี่สตาร์ทได้อาจอำนวยความสะดวกให้ไม่มีค่าใช้จ่าย 

กรณีพ่วงแล้วไม่ติด หรือกรณีรถระบบ Hybrid หรือรถที่มีระบบไฟซับซ้อน จะต้องประสานเจ้าของรถให้แจ้งศูนย์บริการ หรือช่วยอำนวยความสะดวกประสานช่างมาพ่วงแบตเตอรี่ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามจริงแต่จะแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบและรอการอนุมัติก่อน

หากรถมีการขัดข้องทางระบบต่างๆขึ้นเองขณะหรือหลังจากการติดตั้งWrap จะแจ้งเจ้าของรถให้รับทราบและแก้ไขโดยจะอำนวยความสะดวกประสานงานให้อย่างดีที่สุดโดยเจ้าของรถจะต้องประสานการเซอรวิสซ่อมแซมเอง หรือจะพยายามประสานงานซ่อมแซมให้โดยจะแจ้งลูกค้าให้ทราบอนุมัติก่อน ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมรถเอง

4)ตรวจสภาพยางรถ ลมยาง อยู่ในสภาพดีสามารถจอดยาวนานหลายวันได้โดยยางไม่แบน โดยเฉลี่ยควรมีระดับลมยางอยู่ประมาณ 30-35psi ขึ้นไปทุกล้อยาง โดยเช๊คจากร้านยางหรือปั๊มน้ำมันตามสะดวก หากยางเกิดการชำรุดเช่นตะปูตำแล้วมีลมยางออกซึ่งเกิดจากการขับขี่ก่อนนำรถมาส่ง ทางบริษัทจะแจ้งลูกค้าและพยายามประสานงานซ่อมแซมให้โดยจะแจ้งลูกค้าให้ทราบอนุมัติก่อน ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมแซมรถเอง

5)ตรวจเช๊คความสมบูรณ์ ตำหนิ รอยเดิมต่างๆบนตัวถังรถ ไฟหน้าหลัง กระจกรถ เพื่อทราบสภาพรถตนเองก่อนนำมาส่ง โดยก่อนทำการติดตั้งเตรียมรถจะมีการตรวจสภาพรถหากพบตำหนิจะรีบแจ้งลูกค้าทันทีเพื่อรับทราบ และขณะกำลังทำเมื่อมีเวลาอยู่กับรถนานขึ้นเมื่อมองใกล้ๆมากๆอาจพบรอยตำหนิเดิมได้จะรีบแจ้งให้ทราบทันที พร้อมรูปถ่ายครับ

*รถใหม่อาจมีตำหนิจากโรงงานผลิตได้ เช่น ฝุ่นในสีรถจากการพ่นโรงงาน รอยจากการขนส่งหลายทอดนำเข้าจากต่างประเทศทางเรือและอื่นๆ

**รถที่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วจะมีรอยขีดข่วนจากการใช้งาน การเสื่อมสภาพการใช้งานต่างๆได้เป็นเรื่องปกติ

Tony Wrap Supercar Society

-ศูนย์ติดตั้งถนนเลียบทางด่วนเอกมัย-ประดิษฐ์มนูธรรม

ท่านลูกค้าโปรดโทรสอบถาม คุณโทนี่ 0816466662
ระบุรายละเอียด และลงทะเบียนสมัครสมาชิกพร้อมรับสิทธิพิเศษ SUPERCAR SOCIETY

1) ชื่อลูกค้า เบอร์โทรติดต่อ จังหวัด
2) เกี่ยวกับรถท่าน ยี่ห้อ รุ่น ปีผลิต
3) สถานะรถ ปัจจุบันใช้อยู่ ระบุวันรับรถ รอรถ
4) สินค้าและการบริการ ชนิดฟิล์มที่ต้องการWrap
– ฟิล์มใสปกป้องสีรถจากสะเก็ดหิน รอยขีดข่วน
– ฟิล์มเปลี่ยนสี ระบุสี เงา ด้าน อื่นๆ
5) โปรดระบุกรณีต้องการบริการรถสไลด์รับจากโชว์รูม-บ้าน
บริการฟรีกรุงเทพ หรือราคาพิเศษตามเงื่อนไขตกลง

โทรสอบถาม
โทร 0816466662
คุณโทนี่, เจ้าของบริษัท

1D0BF40F-48CE-4E3A-A3F4-F67B892930F9

3DE5FC1C-0968-4E8C-9ABD-FB47797C0BC5
รบกวนทุกท่าน Add Line Official Account Tony Wrap นะครับ
คลิ๊กลิงค์นี้ https://lin.ee/lCDCSoa
Line Official ID : @tonywrap
หรือใช้ Bar Code ได้เลยครับโดย Capture เอาไปเพื่มเพื่อน

 

Comments are closed.