ประวัติคุณ Tony, เจ้าของบริษัท Tony Wrap Supercar Society


c

ประวัติคุณ Tony, เจ้าของบริษัท Tony Wrap Supercar Society

การศึกษา ประถม-มัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ปริญญาตรี Arts Business English, Minor Hotel Management, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการทำงาน อดีตหัวหน้าฝ่ายขาย Lamborghini ประเทศไทย Niche Cars

ปัจจุบันกรรมการ, บริษัท V.A.P Steel Group Co., Ltd. โรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ หอยโข่ง พญานาค ป้องกันน้ำท่วม บริหารจัดการระบบน้ำ ราชการ-เอกชน

ผู้บริหาร, Tony Wrap Supercar Society บริษัท Car Wrap ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรถ Supercar แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ประวัติครอบครัว เจ้าของธุรกิจ V.A.P Steel Group Co., Ltd ประกอบกิจการมากว่า 40 ปี

สมาชิกในครอบครัวปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ทีมงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

รถส่วนตัวปัจจุบัน Maserati Quattroporte, Alfa Romeo, VW Beetle, Alphard, and etc

ga1 ga2

Comments are closed.