นิตยสาร Garage Life “โชว์รูมตกแต่งรถสไตล์การาจไลฟ์หลุยส์แห่งแรกในไทย” Tony Wrap Supercar Society


นิตยสาร Garage Life วางแผง 1 ธันวาคม 2558

Tony Wrap Supercar Society

“โชว์รูมตกแต่งรถสไตล์การาจไลฟ์หลุยส์แห่งแรกในไทย”

ga1

ga2

ภาพประกอบ ณ วันถ่ายทำ

a b c

Comments are closed.