Glossy Grey Metallic BMW E92 Wrap Car Tony Wrap


1

4 3 2 5

8 7 6

ขั้นตอนการ Wrap จากสีเดิม สีเดิมคือสีบรอนซ์เงิน
สี Glossy Grey Metallic 

Comments are closed.